Kernwaarden

Stichting JozuaNu vindt het belangrijk dat iedereen die binnen de stichting werkt en/of begeleid wordt, elkaar met wederzijds respect benadert en behandelt. Niemand is meer of minder dan de ander.

Stichting JozuaNu werkt vanuit haar christelijke identiteit, zonder dit aan de ex-gedetineerde te willen opdringen. Ze gaat ervan uit dat een werkelijk nieuw leven begint bij Jezus Christus. Ze leeft, handelt en benadert een ieder vanuit deze overtuiging. Zij vraagt hiervoor ook respect van eenieder die begeleiding krijgt vanuit de stichting.

Stichting JozuaNu vindt het belangrijk dat er bij de persoon in kwestie tijdens detentie al een sterke intrinsieke motivatie is ontstaan om een dergelijk nieuw leven te starten. De begeleiding vanuit de stichting zal indien mogelijk drie maanden voor vrijlating starten.

Stichting JozuaNu hecht grote waarde aan eerlijkheid, echtheid en openheid en gelooft dat dit onmisbare bouwstenen zijn voor herstel, groei en ontwikkeling. Zij vraagt van een ieder die binnen de stichting werkzaam is daarin een voorbeeld te zijn.

Stichting JozuaNu hecht waarde aan de oprechte wil het goede te doen en het verkeerde te laten en vanuit dat perspectief te kijken naar (mogelijke) terugval in oud gedrag.

Kernwaarden gericht op externe contacten

JozuaNu hecht waarde aan een intensieve samenwerking met netwerk- en ketenpartners en gelooft in het aanvullen van elkaar vanuit het standpunt: samen weten en kunnen we meer.

Stichting JozuaNu hecht er waarde aan om zonder overheidssubsidies, maar met fondsgelden en giften, te werken met het oogmerk om uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden met eigen inkomstenbronnen zonder winstoogmerk.