Even voorstellen…

 

Hallo beste website-bezoeker

Wij zijn Charissa en Edwin en wonen in Lelystad. Daar hebben wij elkaar leren kennen in de Evangelische Kerk De Pijler.

Door mijn vrijwilligers werk bij Stichting Exodus en mijn werk bij stichting IDO ontstond bij mij, Charissa, het verlangen om meer te kunnen doen voor gedetineerden en ex-gedetineerden die gemotiveerd een ander leven willen gaan leiden, maar door allerlei omstandigheden steeds weer stuk lopen en terugvallen.

Voor mijn overstap naar Zorg en Welzijn heb ik, Edwin, lange tijd bij de politie gewerkt en in die tijd gezien hoe ongelofelijk moeilijk het is voor ex-gedetineerden om het criminele leven achter zich te laten en helemaal opnieuw te beginnen.

Door o.a. het gebruik van ons netwerk  willen we jou begeleiden naar een nieuwe leefomgeving, (tijdelijke) woonruimte, uitkering, nieuw sociaal netwerk, vrijwilligerswerk, betaalde werk(leer)plek enz.

Onze gezamenlijke droom is om uiteindelijk met Gods hulp ergens een plek te kunnen creëren waar jij als ex-gedetineerde  vanuit detentie terecht kunt en van daaruit een eerlijk bestaan op kunt bouwen. Tot die tijd staan we dus niet stil zoals je hierboven hebt kunnen lezen.

Wij geloven dat God ons heeft geïnspireerd om het voorbeeld van Zijn Zoon Jezus Christus te volgen. Dat doen we met vallen en opstaan. ‘Struikelend achter Jezus aan’ zoals de titel van een mooi boek treffend weergaf. Jezus leert ons om ieder mens te zien als een waardevol en geliefd kind van God waar Hij naar op zoek is.  Wij geloven niet wat de mens doet of wat de mens heeft of wat anderen van hem denken of zeggen, de mens maakt wie hij is, maar wij geloven dat de werkelijke identiteit van ieder mens ‘een geliefd kind van God’  is.

Dat is voor ons de reden om er te willen zijn voor (ex-)gedetineerden die tijdens detentie al hebben besloten niet meer verder te willen gaan met hun manier van leven maar oprecht gemotiveerd opnieuw willen beginnen. Wij geloven dat met hulp van God en de juiste begeleiding dit absoluut mogelijk is, maar niet gemakkelijk.

Dit heeft ons er toegebracht om Stichting JozuaNu op te richten De naam is ontleend aan het Bijbelboek Jozua waarin het innemen van nieuw land (een nieuwe start) met moed en standvastigheid een belangrijk thema is. Zo zijn wij er ook van overtuigd dat na een crimineel verleden het opnieuw beginnen plaats hoort te vinden in een nieuwe leefomgeving. En dat dit om veel moed en mentaal uithoudingsvermogen vraagt.

Wil je meer weten of wil je ons ondersteunen door gebed, geld of op andere wijze, neem dan contact op door te bellen naar 06-83854607 of te mailen naar info@jozuanu.nl