ANBI

ANBI Stichting JozuaNu

 

Contactgegevens

Stichting JozuaNu te Lelystad

Telefoonnummer: 06-83854607

E-mailadres: info@jozuanu.nl

Website: https://jozuanu.nl

KVK-NR: 66484383

 

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. C. Kok (voorzitter),

Mevr. J. de Boer (secretaris),

Dhr. E. Kok (penningmeester), 

Dhr. F. Lentink (algemeen bestuurslid)

Mevr. P. Belgrave (algemeen bestuurslid)

 

Beloningsbeleid

De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij kunnen eventueel wel een onkostenvergoeding krijgen. In de toekomst hopen we een vrijwilligersvergoeding per maand te kunnen bieden. (volgens de wettelijke richtlijnen die hiervoor bestaan)

 

Uitgevoerde activiteiten vanaf opstart stichting in juli 2016 t/m heden

Aangezien onze stichting nog in opbouw is hebben wij het afgelopen jaar vooral gewerkt aan het vormen van ons bestuur, het bouwen van de website en het schrijven van beleidstukken.

Vanaf juli 2018 hopen we ook daadwerkelijk ons plan te gaan uitvoeren en dus daadwerkelijk te beginnen met de activiteiten. We zullen dus ook vanaf 2018 jaarverslagen gaan schrijven.

 

Overige stukken

Voor onze doelstellingen en beleid verwijzen wij u graag naar ons beleidsplan  (zie onder “Financieel”)

Ook vindt u daar onze ‘financiële verantwoording 2016 en 2017’, onze ‘exploitatie begroting 2017’ en ‘concept-exploitatie begroting 2018’ + toelichting hierop.